Premium Properties. Premium People.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Premium Properties. Premium People.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Φιλοδοξία της Premia είναι να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της βιωσιμότητας στην Ελλάδα.

Εισηγμένη στο χρηματιστήριο ως εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, δεσμευόμαστε για τον προσανατολισμό μας προς τη βιωσιμότητα, ως εργοδότης, επιχειρηματικός εταίρος, μέρος της κοινότητας και του περιβάλλοντος και ως δημιουργός αξίας για τους μετόχους.

Εναρμονίζοντας το πνεύμα και τις δράσεις μας με τις αρχές της βιωσιμότητας, εστιάζουμε στην παροχή άριστων υπηρεσιών στους μισθωτές μας και ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ θέτουμε την εταιρεία στον δρόμο μιας δυναμικής ανάπτυξης για το μέλλον.

Όραμα βιωσιμότητας

Η στρατηγική βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας της Premia Properties καθοδηγείται από την αφοσίωσή μας στην υπεύθυνη λειτουργία, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των περιουσιακών μας στοιχείων.

Το Περιβάλλον, η Κοινωνική Επίδοση, η Εταιρική Διακυβέρνηση και η Οικονομική Ευθύνη έχουν για εμάς το ίδιο βάρος και αποτελούν παράγοντες τους οποίους λαμβάνουμε υπόψη μας σε όλες μας τις ενέργειες.

Αποστολή βιωσιμότητας

Η προσέγγιση και η επιτυχία μας υποστηρίζονται από ένα σύνολο ολοκληρωμένων KPI και μακροπρόθεσμων στόχων για την παροχή απτών ωφελημάτων για τους μετόχους, τους επενδυτές, τους μισθωτές, τους χρήστες των κτιρίων μας, τις τοπικές κοινότητες και τους εργαζομένους.

Στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητας της εταιρείας μας θα περιλαμβάνεται και ένας απολογισμός σχετικά με την απόδοσή μας ως προς αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Θα δημοσιεύσουμε μια σειρά εκθέσεων που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις υποχρεωτικής αναφοράς και τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των Συστάσεων βέλτιστων πρακτικών για τη βιωσιμότητα (sBPR, Sustainability Best Practice Recommendations) της EPRA και της GRI.

Μήνυμα του Frank Roseen,

Αντιπροέδρου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα θέματα ESG και βιωσιμότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι εκπομπές άνθρακα και η ενεργειακή απόδοση, αλλά εξετάζουμε επίσης τα πρότυπα διακυβέρνησης, τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα ευημερίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Κάθε επιχειρηματική απόφαση αξιολογείται σύμφωνα με τo περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό της αντίκτυπο, έχει σαφές όραμα και κοινοποιείται με πλήρη διαφάνεια στα ενδιαφερόμενα μέρη της Premia.

Η Premia δεσμεύεται να λαμβάνει απτά μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την ανάπτυξη υγιών κτιρίων για το περιβάλλον και τις κοινότητες οι οποίες ζουν και εργάζονται σε αυτά. Για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050, προωθούμε διάφορες πρωτοβουλίες απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα σε συνεργασία με προμηθευτές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αντικατάσταση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας με εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μεταμορφώνοντας έτσι τα κτίριά μας για το μέλλον.

Δέσμευσή μας είναι να είμαστε μία από τις πλέον βιώσιμες εταιρείες ακινήτων στην Ελλάδα. Για να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητά μας ως οργανισμός, επιστρατεύουμε συντονισμένους πόρους δημιουργώντας μια διατμηματική Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από δραστήρια και εργατικά μέλη που θα μας βοηθήσουν να σκεφτούμε διαφορετικά και να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Περιβάλλον

 

Κύριος κλιματικός στόχος σημαίνει ότι η Premia Properties θα μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έως το 2030 υπολογίζοντας και μειώνοντας τις εκπομπές μέσω της χρήσης μετρήσεων/μεθοδολογιών υψηλών προδιαγραφών. Η Premia Properties έχει επίσης θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών στο σύνολο της αλυσίδας αξίας της έως το 2045. Για την επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, σε έργα ενεργειακής απόδοσης και θα προβεί σε αρκετές ενέργειες για τη βελτίωση της απόδοσής της στον τομέα της βιωσιμότητας. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την αγορά οικολογικά επισημασμένου εξοπλισμού τηλεθέρμανσης και τη συνεχή αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων της με οχήματα που κινούνται χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Κοινωνία

Η Premia θεωρεί τον εαυτό της κομμάτι της κοινωνίας και επιθυμεί ενεργά να συνεισφέρει με θετικό τρόπο στην τοπική κοινωνία. Το αίσθημα της ευθύνης είναι βαθιά ριζωμένο στην εταιρική μας κουλτούρα. Η Premia γνωρίζει την επίδρασή της στην κοινωνία και επιθυμεί να συνεισφέρει ενεργά στη θετική ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο.

Διακυβέρνηση

 

Στην Premia ενεργούμε με ακεραιότητα και σύμφωνα με τους καταστατικούς κανονισμούς που ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και για τις Α.Ε.Ε.Α.Π. Λειτουργούμε βάσει των υψηλότερων προτύπων επιχειρηματικής δεοντολογίας απέναντι στους ανθρώπους μας και τους εξωτερικούς μετόχους. Η επιχειρηματική δεοντολογία, η συμμόρφωση και η διαχείριση των κινδύνων είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

Μάθετε περισσότερα

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και είναι το κλειδί για την επιτυχία μας. Στόχος μας είναι να τους βοηθούμε στη σταδιοδρομία τους προωθώντας ταλαντούχα άτομα σε ηγετικές θέσεις. Η ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Στόχος μας είναι η διαχείριση των ταλέντων και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την ενίσχυση των ομάδων μας και για την καλλιέργεια δυνητικών ηγετών με όραμα. Οι άνθρωποί μας δρουν με ακεραιότητα και είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην εταιρεία. Πέραν των βασικών παροχών, προσφέρουμε σε όλα τα μέλη του δυναμικού μας ένα ελκυστικό πακέτο πρόσθετων παροχών, το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτική ιατρική ασφάλιση και άλλες παροχές. Πιστεύουμε ότι κάθε μέλος της εταιρείας διαδραματίζει έναν ρόλο στη δημιουργία αξίας και κατανοούμε πλήρως τα οφέλη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται τη διαφορετικότητα.

Μισθωτές

 

Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας είναι οι μισθωτές μας. Τους παρέχουμε υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία και διατηρούμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας προς όφελος όλων των μερών. Αναπτύσσουμε έργα για να καλύψουμε τις ανάγκες των μισθωτών μας με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμα πρότυπα.